Volvo Ocean Race startar utredning om kappsegling på natten i tungt trafikerade områden

Volvo Ocean Race har tagit initiativ till att en oberoende utredning ska göras om kappsegling på natten i tungt trafikerade vatten och hur tävlingsorganisatörer kan minska risker i framtiden. Detta efter kollisionen som inträffade strax innan målgången för den fjärde etappen i Hongkong mellan Vestas 11th Hour Racing och ett fartyg som inte hörde till tävlingen.

Utredningen kommer att göras av en oberoende utredningsgrupp (IRT – Independent Report Group) under ledning av Kontraamiral Chris Oxenbould och med stöd från Stan Honey och Chuck Hawley.

Kontraamiral Admiral Oxenbould har tidigare varit högt uppsatt inom den Australiensiska flottan och är mycket erfaren inom havskappsegling och navigation. Tidigare har han också varit ordförande för Australia Sailings National Safety Committee. 

Stan Honey är en känd kappseglare och navigationsexpert som vann Volvo Ocean Race 2005-06 som navigatör med ABN AMRO ONE. Chuck Hawley har tidigare varit ordförande för U.S. Sailing Safety at Sea Committee.

Gruppen kommer att utreda alla aspekter av att kappsegla med Volvo Ocean 65:or och liknande båtar på natten i vattenområden som har mycket trafik. Detta görs också med erfarenheter från tidigare upplagor av tävlingen.

Tanken är att en rapport från utredningen ska vara klar i juni 2018 och slutsatser från utredningen som kan gynna seglingssporten i stort kommer att göras tillgängliga.
– Helt förståeligt har det varit starka reaktioner på den här incidenten i seglingsvärlden, säger Phil Lawrence, Tävlingsledare för Volvo Ocean Race.
– Men sanningen är att det tar tid att göra en ansvarsfull bedömning av vad som kan göras för att minimera risker och öka säkerheten.

– Våra seglare är professionella och förstår sitt ansvar enligt de internationella reglerna International Regulations for Preventing Collisions at Sea, kappseglingsreglerna och regelboken för Volvo Ocean Race.
– Som tävlingsledning kommer vi göra fortsatta säkerhetsbedömningar när kappseglingen fortsätter de kommande månaderna och ta de steg som behövs för att minimera risker, säger Phil Lawrence.

Här hittar ni en intervju med tävlingsledaren Phil Lawrence om incidenten med Vestas 11th Hour Racing – https://www.volvooceanrace.com/en/news/11191_Volvo-Ocean-Race-initiate-independent-report.html