Göteborgs Stads Paviljong i Race Village

När Volvo Ocean Race arrangeras i Frihamnen i juni ska det bli hela stadens mötesplats. Göteborgs Stads Paviljong blir en grön oas, en mötesplats för alla – både de som söker sig till Race Village för att de är seglingsintresserade, men också de som kommer dit av nyfikenhet och för att det är folkfest.

Kom till paviljongen och ta vara på ett unikt tillfälle att träffas. Här kommer du kunna se och lära mer om hur Göteborg växer och utvecklas till en grön och nära stortstad, få en inblick i stadens hållbarhetsarbete och ta del av pågående projekt och innovationer som exempelvis i den nya Älvstaden, den självparkerande bilen Drive Me och framtidens boende. Du kommer också ha möjlighet att möta flera av stadens beslutsfattare.

Området utgörs av ett torg som omges av sex containrarna vars innehåll representerar en del av stadens utveckling. Medverkar gör flera av Göteborgs Stads förvaltningar, Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Hamn, Framtiden AB och Göteborg Energi. I mitten finns en 3-dimensionell stadsutvecklingsmodell av Göteborg, en central yta för dialog och andra aktiviteter som händer under veckan.

Här kan du läsa en kortfattad beskrivning av vad aktörerna planerar för sin del av Göteborgs Stads Paviljong.

Vad hittar du i Göteborgs Stads Paviljong?

Stadsutveckling: Just nu växer Göteborg kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för nästan 700 000 göteborgare år 2035. Det är 150 000 fler än idag. Det betyder också att Göteborg förändras. Det byggs nya hus och på mark som tidigare varit gammal industrimark växer nya bostadsområden och stadsdelar upp. Nya vägar, broar, cykelbanor och utbyggd kollektivtrafik ska göra det lättare att ta sig fram i staden, både för privatpersoner och näringsliv.

Satsningarna som ska göras på kollektivtrafik, vägar och järnvägar inom Västsvenska paketet är de största i Göteborgsregionen sedan 1960-talet då Tingstadstunneln och Älvsborgsbron byggdes. Skolor och förskolor byggs för framtidens göteborgare.

Göteborg ska utvecklas från en stor småstad till en grön och nära storstad. I vår container visar vi en tidslinje som beskriver de större stadsutvecklingsprojekten som pågår fram till 2026.

Här kommer du kunna möta representanter från Göteborgs Stad och få veta mer om att vår stad nu tar ett stort utvecklingskliv med ny infrastruktur, nya områden som Älvstaden och om Göteborgs 400-årsjubilieum. I containern kommer det att finnas representanter från flera av våra stadsdelar samt många förvaltningar som på olika sätt arbetar med frågor som rör stadsutveckling.

Älvstranden Utveckling: Här är temat ”Vision Älvstaden” och fokus ligger på begreppet att ”möta vattnet” och konkreta exempel på hur detta genomförs. Ett exempel på barnaktivitet som sker här är att de får chansen att skicka flaskpost som senare öppnas inför Göteborgs 400 års jubileum år 2021.

Göteborgs Hamn: Här kan man både ta del av Göteborgs Hamns stolta historia och spännande framtidsvisioner med digitala hjälpmedel – på ett lekfullt sätt. I containern lockar Nordens största hamn alla nyfikna med många sinnen; känn på en kaffesäck, dofta och kanske smaka med – om du svarar rätt!

Framtiden AB: I sin container visar Framtiden AB upp sin roll i stadens utveckling. Här kan du på ett visuellt och interaktivt sätt uppleva hur Frihamnen kan komma att se ut i framtiden.

Göteborg Energi: I sin container visar Göteborg Energi upp konkreta projekt som de, tillsammans med andra aktörer, har genomfört och som har lett till ett mer hållbart Göteborg.

Ett utförligt program med korta programpunkter om stadsutveckling i Paviljongens tält ser du nedan.
Göteborg är en hållbar stad som är öppen för världen. Göteborgs Stad vill använda Volvo Ocean Race och paviljongen i Race Village för att visa detta på flera sätt. Ett exempel är de seminarier som arrangeras på Lindholmen i Göteborg under Volvo Ocean Race-veckan och du kan läs mer om dessa seminarier via följande länkar:
www.businessregion.se/vor
www.businessregiongoteborg.com/vor

Anmälan till seminarierna görs via www.cometogothenburg.se med anmälningskod BRG.

Välkommen!

Program för Göteborgs Stads Paviljong

Upptäck Göteborg

Göteborg är en hamnstad där havet är ständigt närvarande och vattnet letar sig ända in i stadens centrum. Det gör att du kan följa båtarna i tävlingen på ett helt unikt sätt genom hela hamninloppet i Volvos egen hemstad. Här är det aldrig långt till kul shopping, restauranger i världsklass, spännande möten eller det enkla skärgårdslivet. Du kan alltid upptäcka något nytt och samtidigt känna dig precis som hemma. Läs allt om Göteborg, boenden, restauranger, shopping och spännande kulturupplevelser på stadens officiella besöksguide: goteborg.com

Välkommen till Göteborg – en hållbar stad öppen för världen!

Volvo Ocean Race
- en del av stadsutvecklingen

Med Volvo Ocean Race kommer världen med fulla segel rakt in i hjärtat av Göteborg där en del av den nya staden växer fram. Det är tredje gången tävlingen, ett av världens mest uppmärksammade sportevenemang, välkomnas till Göteborg och staden har återigen chansen att synas i det internationella skyltfönstret. Genom att skapa ett evenemang av världsklass befäster vi Göteborgs position som en av Norra Europas ledande evenemangsstäder. Samtidigt utgör evenemanget en viktig milstolpe som sätter ljus på stadens två största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden och arbetet inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Det handlar om att knyta samman staden över älven med det gemensamma målet att vara en hållbart växande stad – öppen för världen.

Att använda internationella evenemang för att uppmärksamma utvecklingen av nya områden är inget nytt i Göteborg. Det gjordes med Volvo Ocean Race 2002 på Eriksberg som då omstöptes från varvsområde till bostadsområde och likaså 2006 på Lindholmen som idag hyser universitetscampus, Lindholmen Science Park, flera huvudkontor och företag. Med Volvo Ocean Race 2015 görs det igen – nu med blicken riktad mot Frihamnen i hjärtat av Göteborgs hamn.

Volvo Ocean Race återkommer till Göteborg även 2018.

Bilden ovan visar en tidig version om intentionerna med en tät och blandad bebyggelse i framtida Frihamnen.

Läs mer om Göteborgs 400-årsjubileum:
www.goteborg2021.com

Läs mer om Vision Älvstaden:
www.alvstranden.com
www.alvstaden.se