Ett hållbart evenemang

Göteborg ska vara en hållbar stad, öppen för världen och staden har höga hållbarhetsambitioner såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt. Detta ska även genomsyra Volvo Ocean Race Gothenburg Stopover 2018. Förutom att evenemanget ska miljödiplomeras och Kran-märkas ska Volvo Ocean Race vara öppet, välkomnande och tillgängligt för alla.

Dessutom kommer evenemanget som en del av tävlingens arbete med att uppmärksamma och påverka det växande problemet med plastföroreningar i havet att kraftigt reducera plast för engångsbruk samt endast erbjuda kranvatten och ej vatten på flaska.

Här kan du läsa mer om hur Volvo Ocean Race engagerar sig i att vara ett hållbart evenemang.