GBG Logo
  • en

Tillsammans skapar vi ett hållbart evenemang

Volvo Ocean Race och Stena Recycling arbetar tillsammans för en hållbar hantering av eventets avfall. Avfall och restprodukter som sorteras rätt bidrar till både bättre miljö och bättre ekonomi. 

Vi är stolta över att ha Stena Recycling som partner till Volvo Ocean Race Göteborg. Det kommer vara värt att besöka deras paviljong under veckan där de bland annat har en fantastisk plastutställning. Men de spelar också en nyckelroll för att vi ska kunna vara ett hållbart evenemang.

Källsortering innebär i all enkelhet att skilja på olika typer avfall. Det är enkelt att separera till exempel tidningar, plast- och pappersförpackningar innan de slängs – men har de väl blandats i en enda sopsäck är det både dyrt och svårt att separera dem igen. När material/produkter hamnar fel försämras återvinningens kvalité. Vad innebär det rent praktiskt?

Det kan tex innebära att materialet klassas om från ett återvinningsbart material till tex brännbart som innebär högre avfallskostnader och mindre vinster för miljön.

Under eventveckan kommer besökare, utställare, krögare och personal hjälpa till att göra eventet hållbart genom att just sortera avfall rätt. Stena Recycling har uppsamling för sex olika materialslag för den publika delen i kärl som visas på bilden ovan.

På de publika områdena kan man sortera och slänga papper, plast, trä, pant, matavfall och övrigt. Stena Recycling har också en miljöstation backstage på området där man även kan sortera och slänga glas, wellpapp, träpallar, olja, batterier, toners, glödlampor och blandskrot.

 

Tänk så här när du sorterar skräp

PAPPER
Här slänger du pappersförpackningar som tex tömda festispaket, pappersmuggar, tidningar och reklamblad.
Papper är en viktig råvara för pappersindustrin och kan återvinnas upp till 7 gånger. Nästan alla pappersprodukter kan tillverkas av återvunnen råvara. Energiförbrukningen är omkring 50 procent lägre när återvunnet papper används som råvara jämfört med skogsråvara, vilket ger stora miljövinster.

PLAST
Här slänger du plastförpackningar som tex plastbägare, sugrör, förpackningsplast, plastfolie och chipspåsar. Mjuka och hårda plastförpackningar samlas in tillsammans och kan bli ny råvara till nya plastprodukter tex plastkrukor, sopsäckar och trädgårdsmöbler. Ju fler plastförpackningar du återvinner, desto mindre olja, som är en begränsad naturresurs, behövs i tillverkningen av nya plastprodukter.

TRÄ
Här slänger du tex träbestick och glasspinnar i trä. Det träavfall du sorterar kan antingen användas till biobränsle vilket ersätter fossila bränslen vilket bidrar till att minska växthuseffekten, eller så återvinns det som råvara och blir nya produkter tex spånskivor eller papper.

PANT
Här slänger du dina pantburkar och pet-flaskor, vi samlar ihop detta under eventet och skänker intäkten till föreningen Grunden Bois. Aluminiet i burkar kan återvinnas oändligt många gånger, det kräver 95 procent mindre energi än att utvinna nytt.
Att återvinna plastflaskor är också mer miljövänligt än att tillverka nya. Flaskor som pantas återvinns till nya flaskor med endast ett minimalt tillskott av ny plast. Även korkarna återvinns och kan bli allt från sopkärl till leksaker i plast.

MATAVFALL
Här slänger du allt som du inte har ätit upp, tex äppelskrottar, bananskal, godis mm även använda servetter kan slängas här. Matavfallet som samlas in används som bränsle i gasbilar och gasbussar. Det genomgår en process som kallas rötning, en slags lufttät komposte­ring. Rötningen gör att det bildas biogas, som är ett bra bränsle för fordon.

ÖVRIGT
Här slänger du tex tuggummi, nyckelhalsband, trasiga skor, strumpor, plåster eller blöjor. Nästan alla materialslag går att återvinna men vissa produkter går till förbränning och värmer våra hus.


Publicerat för 6 månader sedan